Grote Broer heeft creatieve lesopdrachten ontwikkeld voor alle ouders die thuis lesgeven aan hun kinderen. De lessen sluiten aan bij de standaard vakken en zijn gericht op de onder-, midden- en bovenbouw.